Služby

FINÁL CB s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti čištění, revize kanalizace, potrubí, okapů, hrobů, pomníků a pod. včetně havarijní služby.

Co zahrnuje vyčištění kanalizace

Pod čištěním se ukrývá kupříkladu vyčištění stoupaček – vyfrézování stoupaček – vyčištění kanalizačních přípojek – vyčištění koupelnových vpustí – vyčištění dešťových vpustí, a to uličních, horských – vyčištění revizních šachet – vyčištění zatukovaného potrubí – vyčištění dešťových svodů – havarijní čištění – preventivní vyčištění kanalizace aj.

Co zahrnuje vyčištění odpadů

Podíváme-li se blíže do domácností a zamíříme do kuchyně, koupelny, na toaletu, pak zde najdeme nejen celou řadu pomocníků a užitečných zařizovacích předmětů. Kupříkladu se jedná o myčku na nádobí, dřez, toaletu, bidet, pračku, umyvadlo, sprchu, vanu aj. Vše jmenované, má jedno společné, a to vodu. Kromě toho, pak tu je ještě jeden společný faktor – odpad. Bez čistého odpadu by voda neodtékala, a Vy byste se potýkali s docela nepříjemným, a co napsat, i ne zrovna voňavým problémem.

Způsoby vyčištění kanalizace

Způsobů vyčištění kanalizace je hned několik. Nejčastěji naše firma volí čištění kanalizace za pomoci tlakové vody a elektromechanicky frézovací technikou.

Vhodnost čištění kanalizace tlakovou vodou

V jakých případech se využívá tlaková voda? Především se jedná o čištění ležaté kanalizace a domovních přípojek, které disponují průměrem potrubí cca 100 až 400mm. Za pomoci tlakové vody je možné čistit kanalizaci nejen v panelových domech, ale také v průmyslových objektech. Tlakovou vodou je možné také čistit odpad v rodinných domech. Tlaková voda si také poradí s čištěním přepadů septiku, žumpy, s čištěním drenáže, odvodňovacího systému aj.

Co si však představit pod tlakovou vodou? Jedná se v podstatě o vysokotlaké čerpadlo, které se pohání motorem. Součástí je pak ještě nádrž na vodu, a také naviják s několikametrovou kanalizační hadicí. Popisovaný stroj je povětšinou pevně zasazený do pracovního auta. Objednáte-li si tedy vyčištění kanalizace, počítejte s tím, že za Vámi přijde specialista nejen s příruční brašnou, ale s největší pravděpodobností i s autem, ve kterém bude čerpadlo.

Výhody čištění za pomoci tlakové vody

Proč je čištění kanalizace za pomoci tlakové vody tak oblíbené? Při tlakové vodě vzniká jen minimum rizika, že by došlo k poškození potrubí. Tlaková voda disponuje i významnou čistící sílou a průrazností. Na druhou stranu je však možné odpad vyčistit i jemně a postupně, je-li tomu zapotřebí.

Preventivní čištění splaškové kanalizace

Je vhodné pro objekty, kde již byly s kanalizací problémy.
Pokud jste již s kanalizací problémy měli, je dobré nechat kanalizaci alespoň 1× do roka preventivně vyčistit. Předejdete tak možnému vzniku velkých škod na majetku způsobených ucpáním kanalizace a vyteklou splaškovou vodou.

Možné náznaky, že se kanalizace ucpává jsou:
– zápach v objektu
– špatně odtékající odpad nebo kanalizace
– vlhnutí zdí v objektu
– časté houpání hladiny vody ve WC.

Preventivní čištění dešťové kanalizace

Dešťové kanalizaci je vhodné věnovat pozornost, i když s ní nikdy problémy nebyly. Potrubí na dešťovou vodu a prvky dešťové kanalizace (uliční a dvorní vpusti, gajry, různé typy dešťových žlabů) se postupně ucpávají naplavením pevných nečistot jako jsou: inertní posyp, zemina a špína z okolí apod.

Preventivní čištění dešťové kanalizace je vhodné provádět min. 1×, ale nejlépe 2× do roka a to před zimou a na jaře po jarním úklidu komunikací a ploch, kdy většina inertního posypu končí v dešťových vpustí, které se pak při jarních přívalových deštích ucpávají. Neodtékající voda pak může způsobit škody na majetku (vyplavení sklepů, garáží, výtahových šachet apod.)

Prohlídky a revize potrubí TV kamerou

Firmy, které se zabývají čištěním (havarijním, preventivním) kanalizace, odpadu, septiku, častokrát také využívají výhody kamerových systémů.

Díky kamerovému systému je možné provést například revizi kanalizace. TV kamera se využívá také pro kontrolu průduchů, komínů aj. po provedené prohlídce, revizi, obdrží zákazník firmy záznam z prohlídky, a to na CD, či DVD nosiči. Kromě toho obdrží také technickou zprávu, protokol a přesnou lokalizaci případných závad.

Čištění hrobů a pomníků

Čištění hrobů a pomníků tlakovou vodou bez použití chémie